Biodiversitet

Biodiversitet er et ekstremt værdiladet begreb, også i en grad så det kan kompromittere bæredygtigheden når det kommer til de praktiske løsninger og metoder.

I skovbruget opfattes biodiversitet traditionelt som en tillægsgevinst af varierende grad ved forskellige driftsformer, men aldrig som selve målet. Dette skyldes selvsagt den konkurrerende værdiproduktion, men nulstilles den f.eks. ved udlæg af urørt skov, burde målet være i sigte. Problemet er bare, at urørt skov over tid udvikler sig til urskov, der biodiversitetsmæssigt er specifik, men slet ikke står mål med den plejede naturskov. Og hvis den urørte skov rummer stærkt invasive arter som Ahorn og Birk, vil disse arter over tid dominere totalt og forringe biodiversiteten yderligere.

I det åbne land og byen er der fokus på potentialet i haver, parker og grønne områder, og løsningen langt græs og frøblandinger. Men græs i sig selv er goldt, frøblandinger er plejekrævende, og invasive arter som tidsel, mælkebøtte, gyldenris og den giftige pastinak kan reducere brugsglæden markant.

Biodiversiteten skal altså sikres gennem bevidste valg og fravalg, og en forståelse af at det er en langvarig proces som kræver indsigt, vedholdenhed og konsekvens.

Blomstrende buske og træer repræsenterer en langt større og mere vedholdende værdi for insekter og fugle, er langt mindre plejekrævende og er en stabil biotop. Kombineret med lysninger med målrettet anlæg og manuel pleje kan sådan et område være et vitalt støttepunkt for biodiversiteten i årtier.

TeamForst har arbejdet med biodiversitet i over 25 år, og tilbyder rådgivning og ekspertise i skov, by og det åbne land.