Handel med skov

Skov i fri handel præsenteres gerne med et komplekst plangrundlag, der beskriver skovens alders- og træartssammensætning, boniteter og arealfordelinger. Men valide data skal ajourføres, ikke kun med hugst og kulturarbejder, men også i forhold til bevoksningsudvikling og faktisk tilvækst. Det grundlæggende taksationsgrundlag kan være af vekslende kvalitet. Det er derfor langt fra sikkert, at plangrundlaget giver et dækkende billede af skovens faktiske værdi.

Udover plangrundlaget forventes en interesseret køber selv at kunne læse skovens potentialer, dyrkningsmæssigt, afsætningsmæssigt, træartsmæssigt og måske ikke mindst jagtmæssigt. Hertil kommer afvanding, veje og normalt bygninger i et vist omfang.

Det er komplekst og kræver et fagligt stærkt og rutineret overblik, med sans for detaljer, erfaring for årsagssammenhænge, og viden om udvikling af skov. TeamForst råder over mange års erfaring i hele spektret, men har også stærke kompetencer i at formidle observationen og perspektivere konklusionen.

Konvertering af nål til løv, omlægning fra driftsskov til naturskov, drift og udvikling af skov på økologisk ejendom, er også nogen af de kompetenceområder som TeamForst råder over, og tilbyder i denne anledning uvildig rådgivning og ekspertise ved køb og udvikling af skov.