Om TeamForst

TeamForst er en skovfoged- og entreprenørvirksomhed, der henvender sig til private skovejere og skovdistrikter, kommunale skovejere samt naturforvaltere. Virksomheden har mere end 30 års erfaringer, kompetencer og netværk, der sammen med den nyeste viden indenfor skovdyrkning, biodiversitet og maskinteknologi giver en kompetent, alsidig og handlekraftig samarbejdspartner.

Virksomheden ejer principielt ikke maskiner, men bruger underentreprenører i al opgaveløsning. Det giver langt højere produktivitet, men også sikkerhed for uvildig rådgivning og markedsorienteret opgaveløsning. Samme princip gælder for afsætningen af råtræ, hvor træet handles gennem et bredt, specialiseret netværk af træindustrier og globale træhandlere.

Vi arbejder med meget stor transparens i opgaveløsningen. Inden igangsætning defineres arbejdets art og omfang i dialog med skovejeren, på løvtræsiden mærkes alt træ normalt op til godkendelse inden hugst, arbejdet dokumenteres med briefings og målelister, og salgsdokumenter som journaler og fakturaer er en naturlig del af opgørelsen. Ved varige samarbejder bruger vi salgsprovision efter aftale, i projektarbejder et risikoafstemt overhead.

Du er meget velkommen til at besøge os på Facebook, og Instagram. På vores blog kan du læse om den nyeste viden indenfor skov, biodiversitet, klima og ressourcer. Her kan du også finde mange nyttige links til artikler, videnbaser mm.

Uddannelse
Skov- og landskabsingeniør ved Københavns Universitet 1987

Erfaring
2019 – Distrikts- og entreprenørskovfoged, rådgiver
2008 – 2018 Driftschef urbane skove og grønne områder
1991 – 2008 Skovfoged private skovdistrikter ca. 2.000 ha. Entreprenør stats- og privatskovbrug, større godser, skovrejsning samt anlægsbranchen. Anlæg og handel ca. 2 mio. juletræer
1990 – 1991 Entreprenørskovfoged SkovSelskabet Svenstrup/Skjoldenæsholm Tyskland og DK
1987 – 1989 Projektleder Skovfrø og Råtræ Skovteknisk Institut

Stenhus Gymnasium
Konvertering til naturskov 2021
Skovrejsning
Blandingsskov Ask, Rødel, Thuja
Stævningsskov
Rødeg økologisk ejendom
Sølbæk Skov
Skærmstilling for frøsåning 2021
Maskinskovning
Lysstilling for tømmerproduktion
Tidligere
Næste