Skovfoged : Om TeamForst

Om TeamForst

HVORDAN VI ARBEJDER

Virksomheden bruger underentreprenører i al opgaveløsning. Det giver langt højere produktivitet, men også sikkerhed for uvildig rådgivning og markedsorienteret opgaveløsning. Samme princip gælder for afsætningen af råtræ, hvor træet handles gennem et bredt, specialiseret netværk af træindustrier og globale træhandlere.

Kommunikationen er uformel, venlig og imødekommende, men også direkte. Et af virksomhedens største aktiver er samlingen af kompetencer, og vi ønsker at bringe dette i spil i mødet med kunden.

 

ARBEJDSOMRÅDER

Virksomheden er koncentreret omkring skovforvaltning, entreprenørydelser og rådgivning.

Skovforvaltningen er i forlængelse af arbejdet som driftsskovfoged på primært sjællandske skovdistrikter og ejendomme, men også samarbejdspartner med godser og andre skovdistrikter.

Entreprenørydelserne er opdelt i det åbne landskab og skov, baseret på mange års arbejde på området.

Rådgivningen er målrettet udvikling og handel med skov, essensen af årtiers erfaringer og observationer indenfor skovforvaltning, skovdyrkning, bevoksningspleje, vildtpleje, naturpleje og entrepriser.

Du er meget velkommen til at besøge os på Facebook, og Instagram.

Du kan finde mig på Stenhusvænget 9, 4300 Holbæk. Eller rette telefonisk henvendelse på telefonnumer: +45 40 38 38 09

 

UDDANNELSE

Skov- og landskabsingeniør ved Københavns Universitet 1987

ERFARING
2019 – Distrikts- og entreprenørskovfoged, rådgiver

2008 – 2018 Driftschef urbane skove og grønne områder

1991 – 2008 Skovfoged private skovdistrikter ca. 2.000 ha. Entreprenør stats- og privatskovbrug, større godser, skovrejsning samt anlægsbranchen. Anlæg og handel ca. 2 mio. juletræer

1990 – 1991 Entreprenørskovfoged SkovSelskabet Svenstrup/Skjoldenæsholm Tyskland og DK

1987 – 1989 Projektleder Skovfrø og Råtræ Skovteknisk Institut

 

(C) TeamForst Om TeamForst

Asger Hansen

Skovfoged - Entreprenør
E-mail: asha@teamforst.dk
Tlf: +45 40 38 38 09