Skovfoged : Om TeamForst

Om TeamForst

Asger Hansen

TeamForst er en rådgivnings- og entreprenørvirksomhed ejet af skovfoged Asger Hansen. Virksomheden henvender sig til private skovejere og skovdistrikter, kommunale skovejere samt naturforvaltere. TeamForst har mere end 30 års erfaringer, kompetencer og netværk, der kombineret med den nyeste viden indenfor skovdyrkning, afsætning og naturforvaltning giver kvalificeret og praktisk rådgivning.

Hvorfor TeamForst

Kombinationen af praktisk og teoretisk viden er en kernekompetence, men vi er ikke i mål uden kundens bidrag og indflydelse. Navnet TeamForst er valgt fordi kundens behov og ønsker er startpunktet, og den korteste vej til succes går gennem samarbejde og sparring.

Arbejdsområder

Virksomheden er koncentreret omkring skovforvaltning, rådgivning og entreprenørydelser.

Skovforvaltningen er i forlængelse af arbejdet som driftsskovfoged på primært sjællandske skovdistrikter og ejendomme, men også som samarbejdspartner med godser og andre skovdistrikter. 

Entreprenørydelserne er opdelt i det åbne landskab og skov. Skovrejsning, vildtplantning, busk- og læhegn er discipliner der spiller sammen med skovdyrkningsviden, men uden passion og entusiasme bliver resultaterne meget let trivielle uden diversitet, kvalitet og fremsynethed.

Rådgivningen omkring drift og udvikling af skov, og omkring biodiversitet og naturnær drift er forankret i essensen af årtiers erfaringer og observationer indenfor skovforvaltning, skovdyrkning, bevoksnings- og naturpleje.

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør ved Københavns Universitet 1987.

ERFARING

2019 –            Distrikts- og entreprenørskovfoged, rådgiver

2008 – 2018 Driftschef urbane skove og grønne områder

1991 – 2008  Skovfoged private skovdistrikter ca. 2.000 ha. Entreprenør Naturstyrelsen,                                   private godser. Skovrejsninger og landskabsplantninger. Anlæg og handel ca.2                         mio. juletræer

1990 – 1991   Entreprenørskovfoged SkovSelskabet Svenstrup/Skjoldenæsholm Tyskland og                         DK

1987 – 1989   Projektleder Skovfrø og Råtræ Skovteknisk Institut


© TEAMFORST – Om TeamForst