skovrejsning

Skovrejsning

TeamForst etablerede sin første skovrejsning i 1992 og har i dag mange forskellige typer skov i fuld vækst.

Driftsskoven

Driftsskoven er langt den mest almindelige, og bruges typisk af den nye skovejer til at komplementere ejendommen, dvs. det vigtigste krav er at skoven er velfungerende i vækst og som biotop. Denne type skov kræver for succes stor viden om træarternes krav og behov, jordbund, vandbevægelse samt opdateret plejeteknik. Forkert træartsvalg og anlæg kan forsinke skovens naturlige udvikling med 20-30 år.

Naturskoven

Naturskoven er en helt anden type skov, men i modsætning til præmisserne i højskoven er naturskov på markjord en meget sårbar skovtype. Indblandingen af buske og lette træarter og fraværet af et dækkende løvtag gør skoven sårbar overfor klimaekstremer, særligt tørke. Stærk solindstråling kan accelerere skaderne væsentligt, og valget af robuste og velegnede træarter samt viden om klimabaserede kulturmodeller og bevoksningsdynamik er helt afgørende for vækst og grokraft. Denne type skov med høj buskandel er oftest finansieret privat, da tilskud er betinget af et højt antal træer.

Jagtskoven

Jagtskoven er en meget kompleks skov og egentlig en kombination af drifts- og naturskoven, men opbygget på en måde der ubetinget fremmer vildtets behov og jagtens kvalitet. Dette stiller ultimative krav til viden om træarter, buskarter, bevoksningsdynamik, vildtadfærd og jagtteknik, og den bedste løsning kræver kvalificeret og indgående dialog med den kommende skovejer og jæger.

Hesteskoven

Ride- eller hesteskoven har unikke krav til skovens indretning, både af hensyn til rytterens oplevelser og hestens tryghed. Det betyder mindre om det er køreheste, springheste eller turheste, det afgørende er bevoksningernes art, sigtbarhed, sigtlinier og stiernes kvalitet.

Diversitetsskoven

Særligt de senere år er diversitetsskoven blevet populær. Permakulturens bevoksningslag imødekommes allerede i kulturfasen med udsåning af insektfremmende dækafgrøde, og understøttes med et rigt udvalg af hjemmehørende blomstrende træer og buske. Der er et stort antal lysninger med varig urtevækst og vekselvirkning mellem skov og bryn.

Husk hektartilskuddet

TeamForst tilbyder anlæg og pleje af alle skovtyper, og har over 25 års erfaring med skræddersyede, harmoniske og varige løsninger. Vi står også til rådighed med projektering, hvor vi deler både erfaring og nyeste viden om træarter og biodiversitet. Hektartilskuddet dækker alle vore omkostninger til plantning og projektering.

© TeamForst – Skovrejsning