Skovdyrkning

Skovtilsyn

Skovtilsyn er målrettet skov uden et plangrundlag eller digital registrering. Konceptet bygger på en indledende gennemgang af skoven, hvor den enkelte bevoksning prioriteres med fokus på tilvækst, kvalitet og sundhed, herunder biodiversitet. Denne gennemgang dokumenteres skriftligt.

Skoven eller dokumentationen gennemgås herefter med ejer efter behov, og i dialog udarbejdes en årsplan med relevante kultur- og hugstplaner. I forlængelse af årsplanen kan også udarbejdes en ekstensiv driftsplan med op til 20 års løbetid.

Skoven tilses herefter minimum én gang årligt uanset eventuelt aktivitetsniveau. Alle påløbne og aftalte administrative omkostninger honoreres i form af aftalte provisioner i forbindelse med hugst.

Skovtilsyn er typisk velegnet for mindre ejendomme med periodisk intensiv drift, både etableret gammel skov og nyere skovrejsninger.