Handel med Skov - Udvikling af Skov

Handel med skov

At se skoven for bar træer

Handel med Skov: Skov er i skattemæssig henseende et velkendt aktiv, og i den sammenhæng handles meget skov i kvalitetsmæssig sammenhæng indenfor den berømte træskolængde.

Men hører du til gruppen af kommende skovejere, der vil kende og forstå både dimension og potentiale i din kommende skov, har TeamForst rådgivningen for dig.

Skovens alders- og træartssammensætning, boniteter og arealfordelinger er endimensionelle data der giver et øjebliksbillede. Men hvad er de anvendte træarters tilstand og potentiale på netop denne ejendom, hvad er det jagtmæssige potentiale nu og fremtidigt, hvilke værktøjer kan mobiliseres for at sikre den bedst mulige driftsøkonomi, hvordan er skovens reelle infrastruktur, dette er eksempler på relevante spørgsmål som kræver den personlige vejledning.

Det er komplekst og kræver et fagligt stærkt og rutineret overblik, med sans for detaljer, erfaring for årsagssammenhænge, og viden om udvikling af skov. TeamForst råder over mange års erfaring i hele spektret, men har også stærke kompetencer i at formidle observationen og perspektivere dialogen.

Køb af skov

Køb af skov kræver den højeste diskretion, og ikke mindst i den opsøgende fase. TeamForst er fortrolig med dette arbejde, og den uvildige men også forpligtende dialog betragtes som en nødvendighed og forudsætningen for en vellykket rådgivning.


Et eventuelt samarbejde indledes med et uforpligtende møde, hvor den relevante skov diskuteres og gennemgås ud fra tilgængelige data. Ønskes samarbejdet at fortsætte, igangsættes den egentlige rådgivning og dialog med rekvirering af relevante oplysninger, samt organisering af fysiske gennemgange af skoven med tilhørende dokumentation.

Det prioriteres meget højt at skoven så vidt muligt gennemgås i fællesskab med interessenten, da det erfaringsmæssigt netop er den fælles gennemgang, der løfter og kvalificerer dialogen afgørende.


Det er vores håb og ambition at befordre det bedst mulige køb, og ser frem til at tilbyde vores assistance.

Salg af skov

TeamForst har væsentlig og god erfaring med salgsmodningen af skov. Skov bør ikke bare ”sælges som den er”, men adresseres et kundesegment, der kan forstå, anerkende og værdsætte det specifikke potentiale. Det kan således være afgørende at signalere og igangsætte bestemte initiativer, eller forberede ændringer med skovdyrkningsmæssige tiltag.


Selve salgsprocessen varetages med anbefaling af specialuddannet mægler Asger Olsen.
Det er vores håb og ambition at befordre det bedst mulige salg, og ser frem til at tilbyde vores assistance.

© TEAMFORST Handel med Skov