Skovforvaltning

TeamForst tilbyder skovforvaltning og skovadministration på basis grøn driftsplan, bevoksningsregistrering gennem digitaliseret skovkort, eller som grundlæggende tilsyn.

På trods af den lange dyrkningshorisont er bæredygtig skovdrift helt afhængig af et globaliseret og altid svingende råtræmarked. Når hertil kommer stadigt hyppigere klimaekstremer som hedebølge, månedsregn og skybrud, bliver det helt nødvendigt at være progressiv og fremtidsorienteret i sin skovdyrkning, at udøve markeds- og netværkspleje, og at arbejde med konjunkturer og megatrends. TeamForst har altid eksekveret denne disciplin med konsekvens, timing og effektivitet, og praktiseret det gennem en høj tilstedeværelse i de skove, vi forvalter.

Dette indebærer bl.a., at TeamForst ikke arbejder med en arealbaseret administrationsomkostning, men udelukkende baserer sit engagement på aktivitet, dvs. i form af aftalte provisioner i forbindelse med hugst.

Skovplejen er struktureret og baseret på en unik gennemgang af skoven, hvor den enkelte bevoksning prioriteres med fokus på tilvækst, kvalitet og sundhed, herunder biodiversitet. Dette sker på tværs af rigide plantal, og er forudsætningen for rettidig indsats og optimal strategi for den enkelte bevoksning.

Denne unikke gennemgang indskrives enten i et eksisterende plangrundlag, eller dokumenteres selvstændigt. Skulle der på et tidspunkt opstå ønske om certificering, er TeamForst behjælpelig med såvel gruppe- som selvstændig certificering.

Skoven gennemgås årligt eller efter ønske med ejer, og efter dialog udarbejdes en årsplan med relevante kultur- og hugstplaner.

Hugst- og plejeaktiviteten bygger på transparens, dialog og sparring med skovejeren. Planlægning, udførsel og evaluering dokumenteres løbende, med mulighed for stor praktisk indflydelse. Gennemgang af en udvist bevoksning inden hugst, eller af en handelsopmåling inden klassificering, er gode eksempler på hvordan vi forstår og praktiserer faglig sparring og ejerinddragelse.