Skovforvaltning

Skovforvaltning

Skovadministration

TeamForst tilbyder skovforvaltning og skovadministration på basis grøn driftsplan, bevoksningsregistrering gennem digitaliseret skovkort, eller som grundlæggende tilsyn.

Som skovfoged og skovforvalter praktiserer vi en høj tilstedeværelse i de skove, vi arbejder med. Skovplejen er struktureret og baseret på en hyppig gennemgang af skoven, hvor den enkelte bevoksning prioriteres efter tilvækst, kvalitet og sundhed. 

Dette sker om nødvendigt på tværs af rigide og ofte matematisk fremskrevne plantal, og er forudsætningen for rettidig indsats og optimal strategi for den enkelte bevoksning, og skoven som helhed.

Driftsplanlægning

Driftsplanen er et styringsværktøj, der for at bevare sin værdi kræver jævnlig opdatering, og dette er ikke muligt uden en kvalificeret, praktisk skovdyrkning. Vi tilbyder således både udarbejdelse af nye driftsplaner, samt revision af eksisterende. Skulle der på et tidspunkt opstå ønske om certificering, kan TeamForst befordre såvel gruppecertificering som selvstændig certificering på ejendomsniveau.


Hugst- og plejeaktiviteten bygger på transparens, dialog og sparring med skovejeren. Planlægning, udførsel og evaluering dokumenteres løbende, med mulighed for stor praktisk indflydelse hvis det ønskes. Gennemgang af en udvist bevoksning inden hugst, eller af en handelsopmåling med klassificering, er gode eksempler på hvordan vi forstår og praktiserer faglig sparring og ejerinddragelse.

Skovtilsyn

Skovtilsyn er målrettet skov uden et plangrundlag eller digital registrering. Konceptet bygger på en indledende gennemgang af skoven, hvor den enkelte bevoksning prioriteres med fokus på tilvækst, kvalitet og sundhed. Denne gennemgang dokumenteres skriftligt.

Dette gennemgås med ejer, og i dialog kan der udarbejdes en årsplan med relevante kultur- og hugstplaner. I forlængelse af årsplanen kan også udarbejdes en ekstensiv driftsplan med op til 20 års løbetid.


Skoven tilses herefter minimum én gang årligt uanset eventuelt aktivitetsniveau. Alle påløbne og aftalte administrative omkostninger honoreres i form af aftalte provisioner i forbindelse med hugst.


Skovtilsyn er typisk velegnet for mindre ejendomme med periodisk intensiv drift, både etableret gammel skov og nyere skovrejsninger.

© TeamForst Skovforvaltning