Skovdyrkning

Skovdyrkning

TeamForst og skovdyrkning

Udgangspunktet og grundlaget for skovdyrkningen er klassisk løv- og nåletræsdyrkning med fokus på kvalitetsproduktion og med en driftsøkonomisk indgangsvinkel. Den naturnære skovdrift er prioriteret højt og giver skovdyrkningen uundværlige dimensioner som stabilitet og vækstkraft, modstandsdygtighed og tilpasningsevne. Elementer er bl.a. selektiv selvforyngelse, blandingsbevoksninger, forskudte afdrifter, skånsom kultivering og naturelementer (sjælden vegetation, topografi, nøglebiotoper).


I kulturfasen betyder dette f.eks. kvasskubning fremfor nedknusning, selvrenholdende blandingskulturer, forkulturer samt mosaikker. Plantevalget målrettes jordbund og hydrologi, og i udstrakt grad fremtidige udfordringer med klima og vandbalance. I den lange mellemfase er der skarpt fokus på bulhøjden (kævlestykket mellem skovbund og krone), der ved korrekt skovdyrkning er frembragt allerede ved 30-40 års alderen for mange træarters vedkommende. 

Herfra skal der hugges artsrelateret bevidst og strategisk, men dette fremmer også lystilgang og dermed bevoksningens naturkvaliteter, herunder underskovens variation. I den modne bevoksning forberedes selvforyngelse tidligst muligt, og hugst er f.eks. i form af kvantificeret plukhugst.

Den rettidige skovdyrkning

Skovdyrkningens formål er værdiskabelse. Men uanset om værdierne er er strengt naturmæssige, strengt økonomiske eller midt imellem, kræver succes ikke bare plan og opfølgning, men i lige så høj grad forudseenhed. Ikke alene skal man kende konsekvenserne af en given indsats, det er mindst lige så vigtigt at kende konsekvensen af det man ikke gør.


Skovdyrkning handler i lige så høj grad om fravalg som valg, men viden om alle muligheder er afgørende for kvaliteten af det endelige valg. Med over 30 års erfaring fra hele spektret af dansk skov og dyrkningsformer har TeamForst værktøjerne til at arbejde mod det bedst mulige valg.

Overblik og kompetencer

Vi skelner altså skarpt imellem produktkvalitet (vedkvalitet), naturkvaliteter og urørte områder. Dette er ikke kun gældende på ejendomsniveau, men særligt på bevoksningsniveau. Det er en meget kompleks og krævende skovdyrkning der forudsætter overblik og kompetencer, men også klarsyn og rettidighed. TeamForst har erfaring og resultater med alle de gængse skovtræarter, og tilbyder rådgivning og skovdyrkning tilpasset ethvert behov og vilkår.

© TeamForst – Skovdyrkning