Vildtplantning

Vildtplantning

Skov for vildtet – Vildtplantning

Har du planer eller tanker om at få etableret vildtplantning? Så kan TeamForst lede processen! Vi har mere end 25 års erfaring, når det kommer til velfungerende vildtplantninger af varig kvalitet uden stort plejebehov.

Vildtplantninger dækker over enhver plantning med jagtmæssigt formål i højskoven, småskoven og det åbne land – det er typisk remiser og levende hegn, der fungerer som både dække og muligheder for føde for vildtet.

Hos TeamForst hjælper vi dig med at få vildtplantning der:

  • Har høj biodiversitet, som er attraktiv for vildtet
  • Imødekommer lokalitetens særlige vilkår ift. jordbund og lystilgang
  • Plantes på baggrund af 25 års erfaring

Kontakt TeamForst i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med den rigtige løsning inden for vildtplantning

Hvilke overvejelser bør man gøre i forbindelse med vildtplantning?

Der er en lang række overvejelser man bør tage, før man går i gang med vildtplantning – hos TeamForst trækker vi på vores mange års erfaring og overvejer altid følgende:

  • Hvilket formål har vildtplantningen, og hvad har vildtet behov for på det sted, man vil plante?
  • Hvordan skal vildtplantningen struktureres og udformes for at modsvare behovet?
  • Hvilke hensyn skal der tages til landskabet og landbrugs- eller skovdriften?
  • Er der lovbestemte hensyn at tage på området, hvor der ønskes vildtplantning?
  • Er der særlige klimamæssige udfordringer på området?
  • Hvordan skal plantningen foregå med hensyn til tidspunkt, plantningsmetode og renholdelse af planterne, og er der ressourcer til at renholde og pleje plantningen?

Denne vildtmæssige tilgang til skovdyrkningen kræver stærk detailviden om træarter, succession og den naturlige proces, og TeamForst står med over 25 års erfaring og resultater fra en række ejendomme for den effektive og langtidsholdbare løsning. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine behov for vildtplantning!

Hvordan sikrer vi dig en vellykket vildtplantning?

I det åbne land er mulighederne i princippet ubegrænsede. Her kan vi sikre, at plantningen skarpt defineres ud fra vildtets behov, hvor valget af buskarter er helt afgørende for fuglevildt, mens råvildtet kan stimuleres mere gennem valget af træarter. Læ- og buskhegn kan fungere som ledelinjer, men også her er de forekommende eller ønskede vildtarter afgørende for valget af plantearter.

En vellykket vildtplantning giver læ og tryghed, beskyttelse mod rovfugle og rovdyr, samt optimale muligheder for drev og afskydning. Men netop disse mål kræver specifik viden om den enkelte busk- og træart. En del buskarter er kun velegnede som lægivere, og giver ikke den nødvendige tryghed og kan derfor ikke ”holde på fuglene”. Andre buskarter udvikler sig meget aggressivt og skaber en sammenfiltret, mørk mur. Træartsvalget er afgørende, og med små virkemidler skabe stor succes. Det afgørende er synergien med den øvrige bevoksning, så lys og varme får optimale effekter.

TeamForst har over årene leveret utallige velfungerende vildtplantninger af varig kvalitet uden stort plejebehov, og står til rådighed også med projekterende rådgivning.

© TEAMFORST – Vildtplantning