Læ- og buskhegn

I det åbne landskab har læ- og buskhegn hver deres funktion. Læhegnet skal skabe læ for planteavl, og har typisk lægivende effekt på 15-20 gange hegnets højde.

Læhegnet har derfor en andel træer på 25-50 %, og bunden af hegnet lukkes af solide, læskabende buske af hjemmehørende, hårdføre arter. Hegnet skal præstere en hurtig vækst, og minimum halvdelen af træerne er derfor hurtigtvoksende ammetræer, typisk Rødel og Poppel.

Læhegnet er derfor relativt plejekrævende, og kan helt miste sin funktionalitet, hvis der ikke tyndes rettidigt. Omvendt betyder et bevidst trævalg og en fremtidsorienteret planteplan alt for plejens omfang.

Buskhegnet er målrettet herlighedsværdi og oplevelse, og har en lav træandel der alene understøtter skønhed og variation. Her er udtryk vigtigere end hastighed, og hegnet kan derfor anlægges så der først påløber plejeudgifter efter meget lang tid, og i meget beskedent omfang.

Buskhegnets artsvalg fokuserer på tidspunkt og farver i blomstring, udspring og bladfald, og form i løv, grene og kroner. Frugtsætning er en tillægsgevinst både æstetisk og for biodiversiteten.

Anlægsudgiften for begge hegnstyper er ofte overraskende lav, ved et 3-rækkers hegn med normal planteafstand bruges 240 planter pr. 100 m.

TeamForst tilbyder anlæg og pleje af alle hegnstyper, og har over 25 års erfaring med smukke, harmoniske og individuelle løsninger.