Læ-og Buskhegn

Læ- og buskhegn

Læhegn

I det åbne landskab har læ- og buskhegn hver deres funktion. Læhegnet skal skabe læ for planteavl, og har typisk lægivende effekt på 15-20 gange hegnets højde.


Læhegnet har derfor en andel træer på 25-50 %, og bunden af hegnet lukkes af solide, læskabende buske af hjemmehørende, hårdføre arter. Hegnet skal præstere en hurtig vækst, og minimum halvdelen af træerne er derfor hurtigtvoksende ammetræer, typisk Rødel og Poppel. Resten af de blivende træer er med fordel solide vækstkraftige arter som Eg, Kirsebær og Navr. Særligt Eg er god på enhver jordbund, og giver som lystræ optimale læforhold for buskene, og minimal skyggegene for planteavlen.


Læhegnet er relativt plejekrævende, og kan helt miste sin funktionalitet, hvis der ikke tyndes rettidigt. Særligt ammetræerne skal afhængigt af jordbunden være væk indenfor en periode på 8- 15 år. Omvendt betyder et bevidst trævalg og en fremtidsorienteret planteplan alt for så reduceret en pleje som muligt, og dermed væsentlige besparelser over mange år.

Buskhegn

Buskhegnet er målrettet herlighedsværdi og oplevelse, og har en lav træandel der alene understøtter skønhed og variation. Her er udtryk vigtigere end hastighed, og hegnet kan derfor anlægges så der først påløber plejeudgifter efter meget lang tid, og i meget beskedent omfang.


Buskhegnets artsvalg fokuserer på tidspunkt og farver i blomstring, udspring og bladfald, og form i løv, grene og kroner. Frugtsætning er en tillægsgevinst både æstetisk og for biodiversiteten.

Meget natur for små penge

Anlægsudgiften for begge hegnstyper er ofte overraskende lav, ved et 3-rækkers hegn med normal planteafstand bruges 240 planter pr. 100 m. Du kan regne med en stykomkostning med på 10-15 kr. pr. plantet plante afhængigt af størrelse og art, men i snit 3.000 kr. for hver 100 meter 3-rækkers hegn.


TeamForst tilbyder anlæg og pleje af alle hegnstyper, og har over 25 års erfaring med smukke, harmoniske og individuelle løsninger.

Ønsker du at plante selv, giver vi meget gerne tilbud på en plantepakke tilpasset netop dine behov. Hvis du ikke ønsker at hegne den nye plantning, kan vi ligeledes sammensætte en bidfri pakke efter dine behov.

© TEAMFORST Læhegn og buskhegn