Naturskov

Den kultiverede driftsskovs absolutte modsætning er urskoven, der i et lukket kredsløb fungerer alene på naturens præmisser. Naturskoven er et sted midt imellem, med en menneskelig påvirket sammensætning af træer og buske, der alene trives på naturlige vilkår. Målt på biodiversitet er naturskoven ubetinget rigest, netop fordi den menneskelige indflydelse betinger lysindfald, skabt gennem variation og flere lag i bevoksningen. Tisvilde Hegn og Suserup skov er herhjemme klare modsætninger og eksempler på naturskov og dens potentiale. Tisvilde Hegn er med Eg og Skovfyr i blanding en lysåben skov med en meget høj biodiversitet. Suserup skov er urørt, men ren løvskov med den meget dominerende og ikke oprindelige Ahorn i indblanding. Biodiversiteten her er specifik, men lav.

Godt driftsskovbrug har altid været drevet ud fra den overbevisning, at den største produktivitet opnås gennem stimuli af lys og rum, og dette giver i sig selv en god biodiversitet. En fokus væk fra renafdrift og monokultur til en selvunderstøttende cyklus med naturforyngelse, plukhugst og naturligt forfald booster biodiversiteten, men lige så vigtigt giver denne skovtype stabilitet mod klimaekstremer som tørke, månedsregn og hyppige vinterstorme.

Naturskov kræver stor detailviden om egnede træarter og buske, deres indbyrdes dynamik og gensidige påvirkning, succession og vækstkrav. Biodiversiteten udspringer af denne mangfoldighed, og styrker skoven.

TeamForst tilbyder nyanlæg af naturskov, hel eller delvis integrering af naturskov i eksisterende skov, samt omlægning af driftsskov til naturskov.